• 042-490845
 • เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต่างคำ หมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต่างคำ หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าต่างคำ หมู่ที่ ๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำ หมู่ที่ ๒ และบ้านต่างคำวิทยา หมู่ที่ ๑๔

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำ ม.๒ และบ้านต่างคำวิทยา ม.๑๔

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปี 2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-4-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-2-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-3-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-1-2561

วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ

 1. การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา

  วิธีการทำปุ๋ยน้ำ

  ส่วนผสม

  1. ผลไม้ หรือ ผัก 3 ส่วน
  2. กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน
  3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน
  4. น้ำสะอาด 10 ส่วน

  วิธีทำ

  1. ใส่ผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด
  2. ละลายน้ำและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากัน และเติมลงในภาชนะใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
  3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ คนให้ทั่ว
  4. ปิดฝาให้สนิทเก็บให้มิดชิดในที่ร่ม
  5. ทิ้งไว้ 3 เดือน และเปิดใช้งาน

  *สัดส่วนการใช้
  1/500 : สำหรับไม้ที่มีใบบาง
  1/200 : สำหรับไม้ที่มีใบหนา หรือไม้ผล
  1/200 : ปรับปรุงบำรุงดิน
  1/100 : ไล่แมลงวัน
  1/10 + เกลือ : ฆ่าหญ้า
  แบบเข้มข้น : ราดชักโครงหรือพื้นห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล

  วิธีการทำปุ๋ยแห้ง

  ส่วนผสม

  1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
  2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
  3. รำ (ถ้ามี)
  4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

  วิธีทำ

  1. คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก
  2. โรยรำ (ถ้ามี) และปุ๋ยน้ำผสมน้ำ (1/200)  คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้นๆไม่ต้องแฉะ
  3. ปิดคลุมทิ้งไว้ 3 สัปดาห์
  4. กลับกองปุ๋ย ทำ 3ครั้ง
  5. เมื่อครั้งที่ นำเข้าพักไว้ในที่ร่ม เพื่อคลายความร้อน

  วิธีการทำปุ๋ยแห้ง (สูตรแม่โจ้)

  ส่วนผสม

  1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
  2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
  3. รำ (ถ้ามี)
  4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

  วิธีทำ

  1. เทอินทรีย์วัตถุสลับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก จนได้ความสูงกองประมาณ 90 ซม.
  2. เจาะกองปุ๋ยโดยเอาไม้แทงลงไปในกอง เพื่อเติมอากาศและน้ำเพื่อช่วยในการย่อยสลาย
  3. ทุก ๆ 15 วัน เจาะจุดใหม่เติมน้ำและอากาศเพิ่ม
  4. ทำทั้งหมด 6 ครั้ง (ประมาณเดือนที่ 4 ใช้งานได้)

  ขอบคุณข้อมูลจาก : Greenpeace Thailand