โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชน “ด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชน อุบัติเหตุทางถนนและการจัดการขยะในครัวเรือน”

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชน “ด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชน อุบัติเหตุทางถนนและการจัดการขยะในครัวเรือน” ระหว่างอำเภอโพนพิสัย สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนสถานศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลเหล่าต่างคำ

งานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

งานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการสร้างเครือข่าย “แห แห่งความยุติธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการสร้างเครือข่าย “แห แห่งความยุติธรรม” ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. จิตอาสา ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

โครงการปลูกต้นไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ ประปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ พนังงานงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ ประปีงบประมาณ 2562วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศาลา SML ที่ทำการกำนันตำบลเหล่าต่างคำ


ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติด

R-Reuse เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 5 R ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดีที่สุดคือการใช้ถุงผ้าพลาสติกแทนพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 เป็นพลาสติกที่ใช้เพียง 1 ครั้งแล้ว เหลือทิ้งถุงพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกและขวดพลาสติกทำให้เศษพลาสติกมีจำนวนร้อยละ 10 ของขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่ใช้มาตรการลดอัตราการใช้พลาสติกในขณะที่ทิ้งไว้ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ทั่วโลกพยายามลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติก พลาสติกหรือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของพลาสติกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดและอื่น ๆ กไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยการศึกษาล่าสุดพบว่าน้ำดื่มบรรจุขวดกว่าร้อยชิ้นและน้ำประปาร้อยละ 83 มีเม็ดพลาสติกปนเปื้อน

เวลาที่เราใช้กินพลาสติกเพียงไม่กี่นาที แต่การย่อยพลาสติกที่ใช้เวลานานมากโดยขวดน้ำพลาสติก 1 ขวดอาจใช้เวลาย่อยนานถึง 450 ปีในขณะที่ถุงพลาสติกหรือถุงพลาสติก เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจจะอยู่ในบ่อขยะนานกว่า 10-1,000 ปีก่อนที่จะย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่พลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ีสารพิษอย่างบิสฟีนอลเอ (BPA) และพีเอสโอลิโกเมอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์เอง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะบริหาร ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดจินดามณี หมู่ 2 บ้านต่างคำ

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 วัน อังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 บรรยาย เรื่อง การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างตำ บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเหล่าต่างคำ

บริการซ่อมหลังคาบ้าน บ้านโนนภูทอง

บริการซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโคกสว่าง