โครงการปลูกต้นไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ ประปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ พนังงานงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ ประปีงบประมาณ 2562วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศาลา SML ที่ทำการกำนันตำบลเหล่าต่างคำ


ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติด

R-Reuse เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 5 R ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดีที่สุดคือการใช้ถุงผ้าพลาสติกแทนพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 เป็นพลาสติกที่ใช้เพียง 1 ครั้งแล้ว เหลือทิ้งถุงพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกและขวดพลาสติกทำให้เศษพลาสติกมีจำนวนร้อยละ 10 ของขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่ใช้มาตรการลดอัตราการใช้พลาสติกในขณะที่ทิ้งไว้ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ทั่วโลกพยายามลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติก พลาสติกหรือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของพลาสติกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดและอื่น ๆ กไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยการศึกษาล่าสุดพบว่าน้ำดื่มบรรจุขวดกว่าร้อยชิ้นและน้ำประปาร้อยละ 83 มีเม็ดพลาสติกปนเปื้อน

เวลาที่เราใช้กินพลาสติกเพียงไม่กี่นาที แต่การย่อยพลาสติกที่ใช้เวลานานมากโดยขวดน้ำพลาสติก 1 ขวดอาจใช้เวลาย่อยนานถึง 450 ปีในขณะที่ถุงพลาสติกหรือถุงพลาสติก เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจจะอยู่ในบ่อขยะนานกว่า 10-1,000 ปีก่อนที่จะย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่พลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ีสารพิษอย่างบิสฟีนอลเอ (BPA) และพีเอสโอลิโกเมอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์เอง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะบริหาร ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดจินดามณี หมู่ 2 บ้านต่างคำ

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 วัน อังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 บรรยาย เรื่อง การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างตำ บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเหล่าต่างคำ

บริการซ่อมหลังคาบ้าน บ้านโนนภูทอง

บริการซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโคกสว่าง

  

บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ดำเนินงานโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ระว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2562

การลงนามบันทึก MOU การจัดการน้ำสวย 4 ตำบล

วันนี้ (3 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึก MOU การจัดการน้ำสวย 4 ตำบล ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหาดคำ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ร่วมงานประเพณีบุญมหาชาด บ้านนาเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ร่วมงานประเพณีบุญมหาชาด บ้านนาเมย หมู่ 7 วันที่ 28 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 และ 25 มีนาคม 2562