ประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐาน

ประวัติความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐาน

 

บ้านต่างคำเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งถิ่นฐานมานานประมาณ 448 ปีมาแล้ว จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่เล่าขานต่อกันมาว่า  ในอดีตได้มีพญาจากเมืองเวียงจันทน์นำทองคำบรรจุลงในต่างใส่หลังวัวเดิน ทางไปที่พระธาตุพนมโดยมีจุดหมายเพื่อจะนำทองคำไปช่วยสร้างพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน  เมื่อเดินทางผ่านมาถึงบริเวณที่ตั้งบ้านต่างคำจึงได้พักเดินทาง  และได้ขุดบ่อน้ำขึ้นเพื่อใช้ (ปัจจุบันเป็นบ่อร้างมีสภาพให้เห็นอยู่) จากนั้นได้เดินทางต่อไปในระหว่าทางได้ทราบข่าวว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ  ในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝน ขณะเดินทางกลับมาถึงห้วยแห่งหนึ่งก่อนที่จะถึงบริเวณเดิมที่เคยพักแรมเกิดฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยว วัวที่ขนทองคำใส่ต่างมาถูกน้ำพัดพา ต่างวัวหลุดจมน้ำหายไป ส่วนวัวที่ถูกน้ำพัดพาขาดใจตายที่นั้นจึงมีชื่อเรียกว่า ทุ่งนาวัวในปัจจุบัน และได้ค้นหาต่างที่ใส่ทองคำจนพบ ครั้นเมื่อจะนำกลับไปเวียงจันทน์ก็หนักเอาไปไม่ไหว จึงได้นำทองคำบรรจุลงไหขุดฝังดินไว้ที่วังไทรใต้ต้นมะเดื่อ จึงเรียกบริเวณนั้นว่า “บ้านต่างคำ” ซึ่งได้มีปริศนาลายแทงที่ฝังทองคำกล่าวไว้ว่า “อยู่ที่กกห้วยทัง ฝั่งห้วยทน เหนือกกไฮ ใต้กกเดื่อ บ่อนเสื่อปูนอน”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 ได้เกิดไฟไหม้บ้านต่างคำ ทำให้ผู้คนย้ายบ้านเรือนไปอยู่ที่แห่งใหม่และต่อมาอีกไม่นานก็ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นอีก จึงได้อพยพมาอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ดอน เป็นหมู่บ้านเหล่าต่างคำ และในปี พ.ศ. 2505  ทางราชการได้ขยายเขตการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นแยกหมู่บ้านเหล่าต่างคำออกจากตำบลทุ่งหลวง ยกฐานะเป็นตำบลเหล่าต่างคำ บ้านต่างคำจึงเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าต่างคำในปัจจุบัน

 

จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เท่าที่จำได้ให้ทราบว่าผู้นำหมู่บ้านต่างคำตั้งแต่เริ่มแรก คือ

1.นายภา  ศรีจันทร์

2.นายอ่อนตา  ต่างโอฐ์

3.นายหนูแก้ว  ผ่านคำ