ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

170 หมู่ 1 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

เบอร์โทร : 0-4249-0845 โทรสาร : 0-4249-0846

E-mail : Phathong1940@gmail.com