• 042-490845
 • เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โครงการอบรมศิลธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการอบรมศิลธรรม จริยธรรม วันที่  19 กันยายน 2562 ณ วัดสุขสำราญ หมู่ 13 บ้านเชียงอาดเหนือ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

                                            

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/szxl7u

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปี 2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-4-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-2-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-3-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-1-2561

แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

 

 

 

             แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

1.ก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณ์ต่างๆ ผู้บริโภตจะต้องคำนึงถึงความต้องการก่อนว่าเป็นความต้องการแท้ หรือความต้องการเทียม

2.สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกชนิด ควรศึกษาฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง  อย่างน้อยต้องมีฉลากภาษาไทย  ชื่อของผลิตภัณฑ์และที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือ  ผู้แทนจำหน่าย  วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ  สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือตำหรับ  วิธีบริโภค  ข้อควรระวังในการใช้หรือข้อจำเพราะอื่นๆ  ของแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย  หากเราอ่านฉลากจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทราบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องสามารถหลีกเลียงสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้เกิดปัญหาในการบริโภค  เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการได้ 

3.ในการซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพจะต้องมีความระเอียดในความพิจารณาถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากสินค้าและบริการให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ  อย่าให้เสียเปรียบผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

 4.ถ้าพบว่ามีผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที่  เพื่อจะได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

5.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการที่สุขภาพได้มาตรฐาน  หรือมีการรับรองคุณภาพกล่าว  คือ มีเครื่องหมาย มอก. หรือมีอย. เป็นต้น

6.ถ้าได้รับความไม่เป็นธรรม  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการให้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/nissancamou/naewthang-kar-leuxk-briphokh-xyang-chlad-laea-plxdphay

วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ

 1. การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา

  วิธีการทำปุ๋ยน้ำ

  ส่วนผสม

  1. ผลไม้ หรือ ผัก 3 ส่วน
  2. กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน
  3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน
  4. น้ำสะอาด 10 ส่วน

  วิธีทำ

  1. ใส่ผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด
  2. ละลายน้ำและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากัน และเติมลงในภาชนะใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
  3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ คนให้ทั่ว
  4. ปิดฝาให้สนิทเก็บให้มิดชิดในที่ร่ม
  5. ทิ้งไว้ 3 เดือน และเปิดใช้งาน

  *สัดส่วนการใช้
  1/500 : สำหรับไม้ที่มีใบบาง
  1/200 : สำหรับไม้ที่มีใบหนา หรือไม้ผล
  1/200 : ปรับปรุงบำรุงดิน
  1/100 : ไล่แมลงวัน
  1/10 + เกลือ : ฆ่าหญ้า
  แบบเข้มข้น : ราดชักโครงหรือพื้นห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏิกูล

  วิธีการทำปุ๋ยแห้ง

  ส่วนผสม

  1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
  2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
  3. รำ (ถ้ามี)
  4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

  วิธีทำ

  1. คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก
  2. โรยรำ (ถ้ามี) และปุ๋ยน้ำผสมน้ำ (1/200)  คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้นๆไม่ต้องแฉะ
  3. ปิดคลุมทิ้งไว้ 3 สัปดาห์
  4. กลับกองปุ๋ย ทำ 3ครั้ง
  5. เมื่อครั้งที่ นำเข้าพักไว้ในที่ร่ม เพื่อคลายความร้อน

  วิธีการทำปุ๋ยแห้ง (สูตรแม่โจ้)

  ส่วนผสม

  1. อินทรีย์วัตถุ เช่นใบไม้ หญ้า ฟาง 4 ส่วน
  2. มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน
  3. รำ (ถ้ามี)
  4. น้ำสะอาด + ปุ๋ยน้ำ

  วิธีทำ

  1. เทอินทรีย์วัตถุสลับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก จนได้ความสูงกองประมาณ 90 ซม.
  2. เจาะกองปุ๋ยโดยเอาไม้แทงลงไปในกอง เพื่อเติมอากาศและน้ำเพื่อช่วยในการย่อยสลาย
  3. ทุก ๆ 15 วัน เจาะจุดใหม่เติมน้ำและอากาศเพิ่ม
  4. ทำทั้งหมด 6 ครั้ง (ประมาณเดือนที่ 4 ใช้งานได้)

  ขอบคุณข้อมูลจาก : Greenpeace Thailand

ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติด

R-Reuse เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 5 R ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดีที่สุดคือการใช้ถุงผ้าพลาสติกแทนพลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 เป็นพลาสติกที่ใช้เพียง 1 ครั้งแล้ว เหลือทิ้งถุงพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติกและขวดพลาสติกทำให้เศษพลาสติกมีจำนวนร้อยละ 10 ของขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่ใช้มาตรการลดอัตราการใช้พลาสติกในขณะที่ทิ้งไว้ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ทั่วโลกพยายามลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติก พลาสติกหรือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของพลาสติกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดและอื่น ๆ กไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยการศึกษาล่าสุดพบว่าน้ำดื่มบรรจุขวดกว่าร้อยชิ้นและน้ำประปาร้อยละ 83 มีเม็ดพลาสติกปนเปื้อน

เวลาที่เราใช้กินพลาสติกเพียงไม่กี่นาที แต่การย่อยพลาสติกที่ใช้เวลานานมากโดยขวดน้ำพลาสติก 1 ขวดอาจใช้เวลาย่อยนานถึง 450 ปีในขณะที่ถุงพลาสติกหรือถุงพลาสติก เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจจะอยู่ในบ่อขยะนานกว่า 10-1,000 ปีก่อนที่จะย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่พลาสติกขนาดเล็กเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ีสารพิษอย่างบิสฟีนอลเอ (BPA) และพีเอสโอลิโกเมอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์เอง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด

1. การอาบน้ำ

รู้ไหมว่าการใช้อ่างอาบน้ำจะต้องใช้น้ำมากถึง 110-200 ลิตรเชียวนะ ดังนั้นเราควรใช้ฝักบัวอาบน้ำจะดีกว่า จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด ยิ่งรูฝักบัวเล็กเท่าไรก็ยิ่งประหยัดน้ำมากขึ้นเท่านั้น

 2. การโกนหนวด

บางคนติดนิสัยเปิดน้ำจากก๊อกทิ้งไว้ระหว่างล้างครีมโกนหนวดออก แต่อยากจะขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีคือให้ใช้กระดาษเช็ดครีมโกนหนวดออกไปก่อน แล้วค่อยใช้น้ำล้างหน้าอีกที ส่วนมีดโกนหนวดก็ควรจุ่มล้างจากในแก้ว จะประหยัดน้ำได้มากกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก


3. การแปรงฟัน

รู้นะว่าหลายคนชอบเปิดน้ำทิ้งไว้ตอนแปรงฟัน นั่นเท่ากับเราสูญเสียน้ำไปถึง 20-30 ลิตรต่อครั้งเลย หันมาประหยัดให้มากขึ้นด้วยการรองน้ำใส่แก้วแล้วใช้บ้วนปากและแปรงฟันดีกว่า ใช้น้ำแค่ 0.5-1 ลิตรเท่านั้น น้อยกว่าเปิดน้ำทิ้งไว้ถึง 30 เท่า ! ประหยัดเงินด้วยล่ะ

 4. การใช้ชักโครก

ปกติเวลาเรากดชักโครกจะต้องใช้น้ำมากถึงครั้งละ 8-12 ลิตร ดังนั้นถ้าอยากจะประหยัดอาจใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำลง หรือใช้แบบตักน้ำราดก็ได้ จะเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า แต่ถ้าที่บ้านหรือที่สำนักงานใช้ชักโครก ก็แนะนำให้ติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน เวลากดน้ำที่โถปัสสาวะจะได้ใช้น้ำน้อยกว่าชักโครก

 5. การซักผ้า 

จะซักผ้าแต่ละครั้งควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอเสียก่อน ไม่ว่าจะซักด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า และที่สำคัญไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ซักผ้า เพราะนั่นเท่ากับเราสูญเสียน้ำมากถึงนาทีละ 9 ลิตร ซักไปกี่นาทีก็คูณเอา

 6. การล้างจาน 

แนะนำให้ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วค่อยล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ เซฟได้ทั้งเวลาและน้ำที่ใช้ เพราะถ้าเปิดน้ำจากก๊อกโดยตรงจะเปลืองน้ำตั้ง 9 ลิตร/นาที

 7. การล้างผักผลไม้

นี่ก็เช่นกันค่ะ หากเปิดน้ำจากก๊อกโดยตรงจะสิ้นเปลืองน้ำเอามาก ๆ เลยขอแนะนำให้ใช้ภาชนะรองน้ำไว้เท่าที่จำเป็น แล้วค่อยมาล้างผักผลไม้ พอล้างเสร็จแล้วยังนำน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะไปรดต้นไม้ต่อได้ด้วย

 8. การทำความสะอาดพื้น

ใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดพื้นโดยตรงเป็นการสิ้นเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ เพราะฉะนั้นถ้าจะเช็ดพื้นหรือล้างอะไร ควรหาภาชนะมารองน้ำไว้ แล้วซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะนั้นก่อนจะนำไปเช็ดถูทำความสะอาด จะใช้น้ำน้อยกว่า

 9. การรดน้ำต้นไม้ 

ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง แต่ถ้าต้องรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรติดตั้งสปริงเกอร์ หรือจะใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่น เช่น ซักผ้า ล้างผักผลไม้ มารดน้ำต้นไม้อีกที จะช่วยประหยัดน้ำและค่าใช้จ่าย

 10. การล้างรถ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เปลืองน้ำสุด ๆ โดยเฉพาะคนที่ชอบใช้สายยางฉีดล้างรถ คุณต้องสิ้นเปลืองน้ำมากถึงครั้งละ 150-200 ลิตรเชียวนะ เลยขอแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ถังน้ำรองน้ำไว้ แล้วใช้ผ้าหรือเครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำในถังมาเช็ดทำความสะอาดแทนค่ะ ประหยัดได้อีกเยอะเลย

ข้อมูลจาก การประปานครหลวง

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะบริหาร ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาความสะอาดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดจินดามณี หมู่ 2 บ้านต่างคำ