องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

วันที่ 6 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 และ 25 มีนาคม 2562